Posted by admin

O czym należy pamiętać przy użytkowaniu butli do gazów technicznych
Najróżniejsze techniczne gazy są przechowywane w odpowiednich butlach, najczęściej wykonanych z aluminium albo stali. Z uwagi na duże ciśnienia jakie w takich butlach panują zachować trzeba przy ich użytkowaniu kilka środków bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności każda Butla butle 5 L musi posiadać legalizację, która potwierdzi jej techniczny stan. W trakcie takiej procedury zostanie ona sprawdzona dokładnie pod kątem rdzewienia czy ewentualnych uszkodzeń, musi też zostać przeprowadzona ciśnieniowa próba. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to zostaną wystawione dokumenty przedłużające możliwość użytkowania. Dla zapewnienia odpowiedniego technicznego stanu bardzo ważny jest sposób przechowywania. W pierwszej kolejności butla do tlenu, Butla butle 27 L muszą być trzymane daleko od źródeł ciepła, zalecane jest żeby ich temperatura nie była większa niż 35 stopni celsjusza. Należy też unikać uderzania, toczenia czy zrzucania, co spowodować może powstanie uszkodzeń.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.