Posted by admin

Audyt – przywilej dla firmy, konieczność czy groźba?
Wartość firmy będzie uzależniona od wielu czynników i może się w czasie zmieniać. To, jak dużo warta jest jakaś firma ma ogromne znaczenie w sytuacji jej likwidacji, sprzedaży lub przy zmianie jej organizacyjno-prawnej formy. Każda z tych okoliczności będzie potrzebować wyceny z innych powodów, jednak zawsze powinna to być realna wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Likwidacja i sprzedaż są okolicznościami, które bardziej się kojarzą z niechcianymi zdarzeniami. Przekształcenie jednej formy działalności gospodarczej w drugą również wymaga określenia wartości wszystkich składowych majątku. W każdym opisywanym przypadku konieczna będzie dokładna wycena firm, która jednoznacznie wykazuje wartość bieżącą firmy pod konkretny cel. Dużo elementów daje się szybko i precyzyjnie ustalić w oparciu o rynkowe ceny odpowiedników. Z kolei inne będą wymagały obliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości na skutek zużycia albo – wręcz przeciwnie, zwiększenia wartości, przykładowo po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Ale w skład majątku firmy również wchodzi dużo elementów sprawiających trudność przy wycenie. Szczególnie to dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, jakie często stanowią dużą część majątku firmy. Przeważnie się tu spotyka prawa autorskie, koncesje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. W takich przypadkach kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Żeby oszacować trafnie niematerialne składowe majątku, będzie wtedy potrzebna profesjonalna wycena firm wykonana przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.